About my Work

MIJN WERK / my work

Mijn beeldend werk heeft een aantal aspecten die steeds terugkeren: tijd en zijn temporaal karakter en daar aan gekoppelde schoonheid, maar ook macht en verleiding die kan leiden tot afgunst en oorlog. De maatschappelijke verwachting van het individuele nastreven van een 'American Dream' en de onlesbare bevrediging naar het jonge, het nieuwe. Kortom: de mens.

 

 

My work has a number of aspects that always return: time and its temporal character and related beauty, but also power and seduction that can lead to envy and war. The social expectation of the individual pursuit of an 'American Dream' and the insatiable satisfaction to the young, the new. In short: the human being.