Ars Flandria - Luxuria

'Ars Flandria - Luxuria'

55 x 65 cm, oil on canvas, 2020 - 2021

Het uitgangspunt is een reeks van 7 pentekeningen van Bruegel, de bij uitstek 'Vlaamse' kunstenaar. Deze reeks heeft als uitgangspunt de zonden. Luxuria gaat over lust.


The starting point is a series of 7 pen drawings by Bruegel, the pre-eminently 'Flemish' artist. This series is based on sins. Luxuria stands for lust.