Bio

OVER MEZELF / about myself

Geboren op 1 november 1965, mijn jeugdjaren opgegroeid te Bissegem, vervolgens als student blijven plakken in Gent, vanaf 1994 tien jaar in Kortrijk gewoond en nu woonachtig te Vichte, in een huis met atelier. Wat wil een schilder nog meer...

 

Born on November 1, 1965, I grew up in Bissegem, then as a student get stuck in Ghent, lived in Kortrijk for ten years and now living in Vichte, in a house with a studio. What more does a painter want...

Mijn studies waren op zich een soort American Dream, in de voetstappen van mijn vader willen treden door te kiezen voor een technische richting: de schildersafdeling van het VTI Kortrijk. Daar leren tekenen, dankzij de volgende  leerkrachten: Hubert Vandenberghe, Leon Belaen, Marc Speybrouck en Pol Strobbe.

 

Vervolgens aan datzelfde instituut de richting Plastische Kunsten gevolgd, waar ik onder leiding van Lucas Vandeghinste de durf om het schilderkundige medium te hanteren heb ontwikkeld.

 

Dan naar Gent, St-Lucas, Monumentale Kunst, mij toeleggend op schilderkunst, daar les gekregen van begeesterende docenten: Piet Moerman, Johan Bouttelegier en Ignace Devos.

 

Na mijn studies een jaar legerdienst, om na een paar interims, te belanden bij de school waar alles begon: het VTI, nu guldensporencollege, waar ik sinds 1992 voltijds les geef in de beeldende kunsten van het KSO, DAS (Design & Art School).

 

Naast het voltijds lesgeven probeer ik de resterende tijd te werken aan mijn beeldende passie!

 

My studies were in themselves a kind of American Dream, to follow in the footsteps of my father by choosing a technical education: the house painter department of the VTI Kortrijk. I learned to draw there, thanks to the following teachers: Hubert Vandenberghe, Leon Belaen, Marc Speybrouck and Pol Strobbe.

 

Subsequently I followed the direction of Plastic Arts at the same institute, where I developed the courage to use the painting medium under the guidance of Lucas Vandeghinste.

 

Then to Ghent, St-Lucas, Monumental Art, focusing on painting, having been taught by inspiring teachers: Piet Moerman, Johan Bouttelegier, Johan Spilliaert and Ignace Devos.

 

After my studies a year of military service. After a few interims, I ended up in the school where everything started: the VTI, now Guldensporencollege, where I have been teaching full time since 1992 in the visual arts of the KSO, DAS (Design & Art School) .

 

In addition to full-time teaching, I try to work the remaining time on my visual passion!