Does it matter @Bruegel

Does it matter @Bruegel

Materie, daar gaat het om in de schilderkunst. Het ijdele vatten van het bestaan. Het vatten van licht en duisternis. Bruegel beleefde harde tijden, de huidige raakvlakken zijn er, kijk maar naar het klimaat of de geopolitieke onrust. Maar bij Bruegel vind je ook vogels, toonbeeld van vrijheid, zijn ze evenzeer slachtoffer of gewoon beschouwer van deze dolgedraaide wereld?


Matter, that's what painting is all about. The vain grasp of existence. Capturing light and darkness. Bruegel experienced hard times, the current overlaps are there, just look at the climate or the geopolitical unrest. But at Bruegel you will also find birds, paragons of freedom, are they just as much victims or just viewers of this maddened world?