Ars Flandria - Gula

Ars Flandria - Gula (work in progress)

Het uitgangspunt is een reeks van 7 pentekeningen van Bruegel, de bij uitstek 'Vlaamse' kunstenaar. Deze reeks heeft als uitgangspunt de zonden.


The starting point is a series of 7 pen drawings by Bruegel, the pre-eminently 'Flemish' artist. This series is based on sins.