Trench Names

Trench Names

Het project 'Trench Names' is vertrokken vanuit het boek 'Rats Alley' van Peter Chasseaud. Loopgraven kregen namen die werden gegeven door de lagere rangen. En zo gaf de gewone man wat identiteit aan die onwezenlijke plek, soms vanuit de rauwe werkelijkheid, soms met een ironische verbeeldingskracht.

De kaartcoördinaten verwijzen naar de effectieve locatie van de loopgraafbenaming.

 

The project 'Trench Names' has departed from the book 'Rats Alley' by Peter Chasseaud. Trenches had names that were given by the lower ranks. And so the common man gave some identity to that unreal place, sometimes from the raw reality, sometimes with an ironic imagination.

The map coordinates refer to the effective location of the trench designation.