Does it Matter

Does it Matter

Materie. Meer dan ooit is schilderkunst materie. Een gelaagd werken waardoor de illusie van diepte ontstaat. Maar ook lichtbreking via schriftuur, door suggestie van beweging. Gestolde beweging. En kleur, of de afwezigheid daarvan.


Matter. More than ever, painting is matter. A layered work that creates the illusion of depth. But also light refraction through gesture, through the suggestion of movement. Solidified movement. And color, or the absence thereof.