Corona Games

'Corona Games'

 137.5 x 162.5 cm, oil on canvas, 2021 

Aanleiding van dit werk was een gemeentelijk project om een gedicht op ramen te plaatsen. Ik koos voor dit citaat van Johann Wolfgang von Goethe: 'Men moet aan kinderen en vogels vragen hoe aardbeien en kersen smaken.'


Moet het nog gezegd dat we tijdens die Corona-jaren in een bubbel leefden?


Het vertrekpunt was 'De kinderspelen' van Bruegel. 


The reason for this work was a municipal project to place a poem on windows. I chose this quote from Johann Wolfgang von Goethe: 'One should ask children and birds what strawberries and cherries taste like.'


Does it still need to be said that we lived in a bubble during those Corona years?


The starting point was Bruegel's 'The Children's Games'.