The Passers-by @Flanders Chapels The Bulldog

'The Passers-by @Flanders Chapels: The Bulldog'

work in progress! 60 x 40 cm, oil on wood, tryptich, 2023 - ...

Wat je hier te zien krijgt is nog niet af. Toch wil ik je reeds meenemen in deze nieuwe reeks: ‘@Flanders Chapels’.


De fascinatie voor kapelletjes gaat reeds een flinke tijd terug. Tijdens mijn studentenjaren was ik er al mee bezig, wat resulteerde in twee- en driedimensionaal werk.


Het opzet van deze huidige reeks is om uit te pakken met een tiental schilderijen + ruimtelijk werk.

De schilderijen zijn drieluiken, bestaande uit geprepareerde mdf-panelen van 15mm. Het gesloten formaat is 60 x 40 cm.


Een aantal beeldelementen komen telkens terug: kapel en omgeving; vogel(s)/ dier(en); vegetatie; menselijk figuur; attributen.

De buitenkant is eerder sober gevat, in overwegend bruine en blauwe tinten. De binnenkant is kleurrijk. Dit alles in olieverf.

Thematisch gaat dit over Vlaanderen en zijn passanten.


What you see here is not finished yet. Nevertheless, I already want to take you along in this new series: '@Flanders Chapels'.

The fascination for chapels goes back quite some time. During my student years I was already working on it, which resulted in two and three dimensional work.


The aim of this current series is to unpack with ten paintings + three-dimensional work.The paintings are triptychs, consisting of prepared MDF panels of 15mm. The closed size is 60 x 40 cm.


A number of visual elements keep recurring: chapel and surroundings; bird(s)/animal(s); vegetation; human figure; attributes.The exterior is rather sober, mainly in brown and blue tones. The inside is colorful. All this in oil paint.


Thematically this is about Flanders and its passers-by.