Ars Flandria - Luxuria Magnum

'Ars Flandria - Luxuria Magnum'

 137.5 x 162.5 cm, oil on canvas, 2021 - 2022 

Het uitgangspunt is een reeks van 7 pentekeningen van Bruegel, de bij uitstek 'Vlaamse' kunstenaar. Deze reeks heeft als uitgangspunt de zonden. Luxuria gaat over wellust.


The starting point is a series of 7 pen drawings by Bruegel, the pre-eminently 'Flemish' artist. This series is based on sins. Luxuria stands for lechery.